​Suomen Pankki on Suomen kansallinen rahaviranomainen ja eurojärjestelmän jäsen. Pankki edistää hintavakautta sekä rahoitusjärjestelmän vakautta, tehokkuutta ja eurooppalaista yhdentymistä. Toiminnallaan pankki luo edellytyksiä talouskasvulle ja työllisyydelle. Suomen Pankissa työskentelee noin 450 henkeä ja sen yhteydessä toimivassa Finanssivalvonnassa noin 210 henkeä.

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto tukee Suomen Pankin osallistumista euroalueen hintavakauden ylläpitämiseen tähtäävän yhteisen rahapolitiikan määrittelyyn. BOFIT, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, tutkii ja seuraa Venäjän ja Kiinan talouksien kehitystä ja talouspolitiikkaa. Siirtymätalouksien tutkimus on yksi pankin tutkimusstrategian mukaisista tutkimusohjelmista. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto hakee BOFITiin
 
EKONOMISTIA
määräaikaiseen viransijaisuuteen, joka päättyy 31.3.2014. Etsimällämme henkilöllä on

  • mielellään tutkijakoulutus kansantaloustieteestä
  • hyvä makrotaloustieteeseen liittyvien ekonometristen menetelmien tuntemus
  • yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen tutkimukseen
  • mahdollisesti Kiinan tai Venäjän talouden tuntemusta
  • erittäin hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito suomeksi ja englanniksi; venäjän tai kiinan kielen taito on eduksi.

Etsimämme henkilön tehtäviin kuuluvat

  • tutkimushankkeet siirtymätalouksien talouspolitiikan mallintamisessa
  • seuranta- ja ennustetyöhön osallistuminen
  • analyyttisten selvitysten laatiminen sekä sisäisiä että ulkoisia tarpeita varten.

Tarjoamme haasteellisia ja itsenäisiä tehtäviä dynaamisessa ympäristössä osaavien asiantuntijoiden parissa.

Tehtävä täytetään mahdollisimman nopeasti. Palkkaus ja edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan.

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, p. 010 831 2272, iikka.korhonen@bof.fi.

Vapaamuotoiset hakemukset CV-tietoineen ja palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään viimeistään 8.5.2011 sähköpostitse osoitteeseen rekry.kirjaamo@bof.fi, hakemukseen tunnus "BOFIT-ekonomisti".