Neuvonantaja Aaron Mehrotra on virkavapaana 4.4.2011-31.3.2014. Hän työskentelee tämän ajan BIS:ssä (Bank for International Settlements, Basel, Switzerland).
Ekonomisti Laura Solanko on nimitetty määräaikaiseksi neuvonantajaksi BOFITiin, ja hän toimii Aaron Mehrotran sijaisena.