BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2024/26

Teollisuustuotannon kasvu hidastui jonkin verran huhtikuusta ja oli toukokuussa 5,6 % vuodentakaisesta. Teollisuutta tuki viennin piristyminen ja dollarimääräinen tavaraviennin arvo kasvoi toukokuussa 7 % vuodentakaisesta (juaneissa +10 %). Tammi-toukokuussa dollarimääräisen viennin arvo oli viime vuoden vastaavan ajan tasolla. Tavaratuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi toukokuussa 1 % (juaneissa +4 %) ja koko alkuvuonna 2 % vuodentakaisesta.

Kuukausitilastoissa kotimaisen kulutuksen kehitystä voidaan arvioida vähittäismyynnin avulla. Vähittäiskaupan kasvu piristyi hieman huhtikuusta, mutta reaalikasvu oli arviolta noin 3,5 prosentin paikkeilla, eli yhä vaimeaa. Jälleen tänä vuonna aloitettiin ohjelma, jossa kuluttajia kannustetaan vaihtamaan kodinkoneita, autoja ja muita kestokulutustavaroita uusiin. Kodinkonemyynnin arvo oli huhti-toukokuussa 11 % suurempi kuin viime vuoden vastaavaan aikaan, mutta autokaupan arvo supistui 2 % (koko vähittäismyynnin arvo +3 %). Kappalemäärällä mitaten autoja kuitenkin myytiin 5 % vuodentakaista enemmän, ja erityisesti sähköautojen myynti kasvoi (+33 %).

Kiinteistömarkkinoiden alamäkeä ei ole saatu hidastettua uusista tukitoimista huolimatta. Toukokuussa kiinteistöjä myytiin pinta-alalla mitattuna 21 % vuodentakaista vähemmän (-20 % tammi-toukokuussa). Asuntokaupan arvo supistui toukokuussa 24 % vuodentakaisesta. Tilastoviraston mukaan kiinteistömyynnin arvo jäi tammi-toukokuussa puoleen vuoden 2021 vastaavasta ajasta. Myös asuntojen hinnanlasku on jatkunut. Kattavia tilastoja maanlaajuisesta hintakehityksestä ei kuitenkaan ole saatavilla.

Vähittäiskauppa on jäänyt selvästi teollisuustuotannon ja viennin kehityksestä
202426_Ki1.png
*Vähittäiskaupan nimelliskasvu deflatoitu kuluttajahintaindeksillä.
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CPB, CEIC, Macrobond ja BOFIT.

Pankkilainojen kysyntä vaimeaa, valtio on laskenut liikkeeseen lisää velkaa

Keskuspankin käyttämä kokonaisrahoituskanta (AFRE) kasvoi toukokuussa 8,4 % vuodentakaisesta, jota ylläpiti keskus- ja paikallishallinnon velkakirjakannan kasvu (+15 % vuodentakaisesta). Pankkilainakannan kasvu on hitainta koko 1998 alkaneessa tilastohistoriassa, vaikka vuosikasvuvauhti olikin toukokuussa yhä 8,9 %. Kuluttajahintainflaatio pysyi toukokuussa hyvin vaimeana (+0,3 %). Puoluejohto on väläytellyt tarvetta rahapolitiikan keventämiseen rahoituksen kysynnän lisäämiseksi ja talouden tukemiseksi, mutta tähän mennessä keskuspankki on pitänyt keskeiset politiikkakorot ja pankkien varantovaatimuksen muuttumattomina. Keskuspankki on nopean rahoituksen kasvun sijaan painottanut sen tehokkaampaa allokointia tuottavampiin kohteisiin. Keskuspankin mukaan myös talouden painopisteen siirtyminen pois rakentamisesta ja raskaasta teollisuudesta vaatii vähemmän velkarahoitusta.

Talouden tukemiseksi valtio on lisännyt lainanottoa viime kuukausina. Keskushallinto aloitti maaliskuussa erityispitkien budjetin ulkopuolisten erikoisvelkakirjojen liikkeeseenlaskut, jotka jatkuvat marraskuuhun. Yhteensä erikoispitkiä velkakirjoja lasketaan liikkeeseen 1 000 mrd. juania ja ne ovat maturiteetiltään 20, 30 ja 50 vuotta. Kesäkuussa liikkeeseen lasketun 50 vuoden velkakirjan korko oli 2,53 %.  Finanssiministeriön mukaan keskushallinto käyttää puolet varoista itse ja puolet siirretään paikallishallinnoille. Varat on tarkoitus käyttää teknologisen ja tieteellisen omavaraisuuden vahvistamiseen, ruoka- ja energiaturvallisuuteen sekä alueiden kehitykseen. 

Paikallishallinnot laskivat tammi-toukokuussa liikkeeseen uutta velkaa noin 1 500 mrd. juanin arvosta, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Kaksi kolmasosaa alueiden tälle vuodelle myönnetystä 4 600 mrd. juanin velkakiintiöstä oli kesäkuun alussa yhä käyttämättä (tästä 3 900 mrd. on budjetin ulkopuolisia erikoisvelkakirjoja). Puoluejohto on kehottanut alueita nopeuttamaan erikoisvelkakirjojen liikkeeseenlaskua. Julkisten varojen allokointi ei kuitenkaan ole ongelmatonta ja kannattavia kohteita on vaikea löytää. Kiinan kansallinen tarkastusvirasto julkaisi kesäkuussa raportin valtion varojen väärinkäytöksistä. Sen mukaan mm. erikoisvelkakirjojen liikkeeseen laskulla hankittuja varoja on käytetty projekteihin, joihin niitä ei ole lupaa käyttää ja valtionyritykset ovat keränneet laittomien rahoitustuotteiden avulla rahoitusta, jota on käytetty mm. vanhojen velkojen ja palkkojen maksuun. Raportti myös paljasti, että jotkut projektit ovat saaneet enemmän valtionrahoitusta kuin niiden kustannukset ovat olleet ja julkisiin projekteihin pystytään vain harvoin hankkimaan yksityistä rahoitusta.

Reaalisia vuosimuutoksia ja kuluttajahinnat, %
202426_Ki3.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Kiinan tulli, WTO, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2024/25 Näytä viikkokatsaus 2024/27