BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/10

Tilastokeskuksen mukaan Suomesta vietiin tavaroita ja palveluita Kiinaan viime vuonna yhteensä 4,7 miljardilla eurolla, mikä oli 9 % enemmän kuin vuonna 2020. Suomen koko tavara- ja palveluvienti kasvoi kuitenkin vielä enemmän, lähes 15 % vuoden takaisesta, mikä pienensi Kiinan osuutta Suomen koko viennistä hieman vajaaseen 5 prosenttiin.

Neljännes kaikesta Suomen Kiinan-viennistä (24 %) oli paperimassaa. Lähes yhtä suuri osuus (22 %) oli erilaisia koneita, laitteita ja mittareita. Palveluita vietiin vajaan 1,4 miljardin euron edestä ja niiden osuus viennistä oli 29 %. Vuonna 2019, ennen koronapandemian vuoksi asetettuja matkustusrajoituksia, Suomen Kiinaan suuntautuvan palveluviennin arvo oli lähes 1,8 miljardia euroa, 35 % Suomen kaikesta viennistä Kiinaan.  

Suomen tavaroiden ja palveluiden tuonti Kiinasta nousi viime vuonna reiluun 7,6 miljardiin euroon, mikä oli 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinan osuus Suomen koko tuonnista on kasvanut pandemian aikana, ja oli viime vuonna jo lähes 8 %. Tuonnista iso osa (37 %) oli puhelimia, tietokoneita sekä muita sähkökoneita ja -laitteita. Vaatteiden ja muiden valmiiden tavaroiden osuus oli 13 %. Palveluiden osuus tuonnista oli 16 %.

Suomalaisilla yrityksillä oli vuonna 2019 Kiinassa yhteensä 254 tytäryritystä, reilu 10 % kaikista suomalaisista tytäryrityksistä EU:n ulkopuolella. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 13 miljardia euroa ja ne työllistivät yhteensä 62 600 ihmistä. Kiinassa sijaitsevien suomalaisten tytäryritysten palkkaamat työntekijät kattavat yhteensä viidenneksen EU:n ulkopuolisten tytäryritysten koko henkilöstömäärästä.

Kiina on kasvattanut osuuttaan Suomen kokonaistuonnista

202210_k4.png

Lähteet: Tilastokeskus ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/09 Näytä viikkokatsaus 2022/11