Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2012/16

Muutos astui voimaan kuluvan viikon maanantaina. Muutoksen myötä juanin päivän sisäiset kurssivaihtelut voivat jonkin verran kasvaa, mutta vaikutus jäänee kuitenkin melko pieneksi suuren yleisön kannalta. Muutosta on pidetty periaatteellisesti tärkeänä askeleena kohti juanin vapaampaa vaihdettavuutta, johon pyritään suunnitelmien mukaan asteittain vuoteen 2015 mennessä.

Juanin kurssikehityksessä dollariin nähden on tapahtunut merkittävä muutos kuluvan vuoden aikana. Puolitoista vuotta jatkunut vahvistumisvaihe dollariin nähden näyttää päättyneen, sillä sekä juanin virallinen dollarikurssi Shanghaissa että Hongkongin off-shore kurssi ovat pysyneet koko alkuvuoden ajan vakaana 6,3:n juanin tuntumassa. Myös juanin vahvistumisodotukset näyttävät laantuneen valuuttamarkkinoilla, sillä odotuksia heijastelevat futuurikurssit ovat asettuneet lähelle nykyistä kurssitasoa.

Lehtitietojen perusteella keskuspankin kanta näyttäisi olevan, että juanin nykyinen dollarikurssi on lähellä tasapainoa. Yhtenä perusteluna on käytetty kauppatasetta, joka oli ensimmäisen neljänneksen aikana likimain tasapainossa. Kiinalle on kuitenkin tyypillistä, että kauppatase on heikoimmillaan nimenomaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Myös valuuttavarannon kasvu on hidastunut, mutta varannon muutos viittaa kuitenkin siihen, että Kiinan keskuspankki on ostanut tammi-maaliskuussa valuuttaa markkinoilta ja estänyt juania vahvistumasta. Mikäli kauppataseen ylijäämä kääntyy kuluvalla neljänneksellä edellisvuosien tapaan jälleen nopeaan nousuun ja valuuttavarannon kasvu jälleen kiihtyy, nousee myös keskustelu juanin kurssitasosta uudelleen esiin.

Juanin kurssi dollariin nähden Shanghaissa ja Hongkongissa
201216k2.jpg
Lähde: Bloomberg